Bài thi chủ đề
KHỎE TẠI GIA
Mỡ chạy bộ cùng Bingo

Chiều chiều, tinh thần thể thao dâng cao, Mỡ và em Bingo làm vài vòng quanh khu dân cư 🐶 em gái Bingo tuy mới gia nhập vào gia đình, nhưng em rất hiếu động và tinh nghịch, Mỡ yêu em Bingo cực kỳ! Kể từ ngày có Bingo, "anh trai Mỡ" dậy sớm hơn mỗi buổi sáng, chạy ngay ra chỗ "em gái" để hỏi thăm và vỗ về em, rồi Mỡ cùng Bingo chơi đùa trong lúc mẹ làm việc. Tới bữa trưa, Mỡ và Bingo cùng thi xem ai ăn nhanh hơn nên mẹ vô cùng hài lòng. Rồi tới buổi chiều, "hai anh em" cùng nhau chạy bộ nâng cao sức khoẻ. Mẹ thấy thật đúng đắn khi có thêm "em gái" cho Mỡ!

BƯỚC VÀO KỲ “TẬP HUẤN TẠI GIA"
MANG VỀ HÀNG VẠN PHẦN QUÀ

Tham gia ngay