Bài thi chủ đề
VUI TUYỆT ĐỈNH
Vui tuyệt khi cùng con làm clip

Ở nhà nhiều đôi khi con hay xem những clip trên youtube.
Thôi thì thời buổi công nghệ vừa học vừa vui. Hướng dẫn con cùng làm các clip vui lưu lại mai sau có thời gian lại xem cùng nhau.
Đó cũng làm một cách để giải trí trong khi ở nhà tránh dịch.
Thay vì việc chỉ đưa con điện thoại để xem thì cùng với con xem và hướng dẫn con.
Cấm con xem hay để con xem một mình vì đôi khi chúng ta quá lười và hay đổ cho thời gian bận rộn. Nên cứ đưa điện thoại hoặc cho con xem máy tính ti vi thế là xong.
Nhưng thay vì làm như thế hãy cùng con làm cùng con xem và cùng con chơi nhé.
Vì thời gian trôi qua chẳng bao giờ có thể trở lại. Con thì lớn mỗi ngày còn mình lại già thêm một tí.

BƯỚC VÀO KỲ “TẬP HUẤN TẠI GIA"
MANG VỀ HÀNG VẠN PHẦN QUÀ

Tham gia ngay